BIEDRĪBA

Kas ir LGĪB?
Biedrības biedri
Selekcionāri
Kolekcionāri
Biedrības pasākumi
 
GLADIOLAS

Gladiolas Latvijā
Foto albumi
Izstādes
Praktiski padomi
 
ĪRISI

Īrisi Latvijā
Foto albumi
Izstādes
Praktiski padomi
 
WWW

Līdzīgas lapas

Latvijas Gladiolu un īrisu biedrība ir brīvprātīga sabiedriska bezpeļņas organizācija, kurā apvienojušies Latvijas gladiolu un īrisu kolekcionāri un selekcionāri, kā arī citas personas, kuras atzīst biedrības darbības mērķus un vēlas piedalīties to īstenošanā. Biedrība ir juridiska persona ar savu zīmogu, saimniecisko darbību, finansēm, kustamo un nekustamo īpašumu, simboliku.

DARBĪBAS MĒRĶI:

  • Gladiolu, kā arī citu biedrības biedru audzēto puķu kultūru, genofonda saglabāšana un paplašināšana.

  • Savstarpējs atbalsts, informācijas apmaiņa un izplatīšana. 

  • Gladiolu popularizēšana sabiedrībā, biedru izaudzēto vai selekcionēto šķirņu popularizēšana un pavairošana.

  • Sakaru nodibināšana un informācijas apmaiņa ar līdzīgām organizācijām pasaulē. 

  • Latvijas gladiolu audzētāju sasniegumu apkopošana un propaganda pasaulē.

  • Šķirņu stādāmā materiāla sagāde biedrības biedru vajadzībām, selekcijas darbam un tā savstarpējā apmaiņa. 

Biedrība var nodarboties arī ar citu biedrības biedru audzēto kultūru popularizēšanu, ja tas nekaitē gladiolu popularitātei.

Biedrības augstākā lēmējinstitūcija ir kopsapulce. Biedrības darbu vada biedrības prezidents un valde.

Biedrība dibināta 1995. gadā.

 

Biedrības  statūti: