KLUBS

Kas ir LGDK?
Kluba biedri
Selekcionāri
Kolekcionāri
Kluba pasākumi
 
GLADIOLAS

Gladiolas Latvijā
Foto albumi
Izstādes
Praktiski padomi
 
ĪRISI

Īrisi Latvijā
Foto albumi
Izstādes
Praktiski padomi
 
WWW

Līdzīgas lapas
e-pasts

Latvijas Gladiolu draugu klubs ir brīvprātīga sabiedriska bezpeļņas organizācija, kurā apvienojušies Latvijas gladiolu kolekcionāri un selekcionāri, kā arī citas personas, kuras atzīst kluba darbības mērķus un vēlas piedalīties to īstenošanā. Klubs ir juridiska persona ar savu zīmogu, saimniecisko darbību, finansēm, kustamo un nekustamo īpašumu, simboliku.

DARBĪBAS MĒRĶI:

  • Gladiolu, kā arī citu kluba biedru audzēto puķu kultūru, genofonda saglabāšana un paplašināšana.

  • Savstarpējs atbalsts, informācijas apmaiņa un izplatīšana. 

  • Gladiolu popularizēšana sabiedrībā, biedru izaudzēto vai selekcionēto šķirņu popularizēšana un pavairošana.

  • Sakaru nodibināšana un informācijas apmaiņa ar līdzīgām organizācijām pasaulē. 

  • Latvijas gladiolu audzētāju sasniegumu apkopošana un propaganda pasaulē.

  • Šķirņu stādāmā materiāla sagāde kluba biedru vajadzībām, selekcijas darbam un tā savstarpējā apmaiņa. 

Klubs var nodarboties arī ar citu kluba biedru audzēto kultūru popularizēšanu, ja tas nekaitē gladiolu popularitātei.

Kluba augstākā lēmējinstitūcija ir kopsapulce. Kluba darbu vada kluba prezidents un valde.

Klubs dibināts 1995. gadā.

Kluba statūti: